Miljömaterial

Träfiberisoleringen vi använder är producerat av en naturlig och förnybar råvara som har unika egenskaper. Den kan användas i både väggar och tak, produceras både i skivor och lösull. Den är formstabil, hanterar fukt på ett bra sätt, ljuddämpande, återvinningsbar, ger stabil inomhustemperatur och är behaglig att jobba med.

Kungsäterhus AB

Gathes väg 80 • 439 36 Onsala, Hitta till oss, Tel: 070-722 20 22, E-post: info@kungsaterhus.se

© Kungsäterhus AB | Mobiplus / Design & hemsida