Hållbart

Att bygga trähus är för oss svenskar en gammal tradition och många äldre byggnader står stadigt kvar fortfarande. Träets fördelar uppmärksammas allt mer och intresset för massivträhus har ökat avsevärt. Här pratar vi hållbarhet – på riktigt.

Ur miljösynpunkt är trä hållbart på flera sätt. Det är förnybart, miljövänligt och kan återanvändas och återvinnas. Forskning visar även att trä påverkar hälsa och välbefinnande på ett positivt sätt. Det jämnar ut luftfuktigheten vilket bidrar till en bättre inomhusmiljö. Trä är dessutom vackert, flexibelt och ger arkitekten stora möjligheter att skapa en trivsam och väl fungerande byggnad.

Limträ starkare än stål

Hållbarhet kan också syfta på styrka och uthållighet.
Även detta lever träet upp till. Limträ, exempelvis, är starkare än stål i förhållande till sin vikt. Det rostar heller inte, har högt brandmotstånd och är lätt att arbeta med.

Med hjälp av trä kan spännande arkitektur kombineras med minskat klimatavtryck. Detta tar vi på Kungsäterhus fasta på i vårt samarbete med arkitekter.

Vi arbetar med traditionella och väl beprövade naturmaterial som väl möter dagens arkitektoniska, tekniska, energi- och miljömässiga krav.

Kungsäterhus AB

Gathes väg 80 • 439 36 Onsala, Hitta till oss, Tel: 070-722 20 22, E-post: info@kungsaterhus.se

© Kungsäterhus AB | Mobiplus / Design & hemsida